Råd til foreldre for en bedre digital hverdag

Sosiale medier er et lokalsamfunn på lik linje med andre lokalsamfunn hvor ungdom er. Her er tips til foreldre - fra ungdommene.

Tegning av en mann med skjegg som smiler bak en gutt som leser
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Bygg tillit 

Snakk med ungdommen om hva de tenker om sosiale medier. Det vil ofte være mot sin hensikt å overvåke ungdommenes medievaner med bruk av overvåkningsteknologi, da ungdommene vil komme seg rundt dette relativt raskt. Hvis ungdommene opplever noe ubehagelig på sosiale medier vil du at de skal komme til deg med det.  

Vis interesse 

En måte å bygge tillit på er å vise interesse for hva ungdommen gjør på sosiale medier på samme måte som du viser interesse for andre områder av ungdommens liv. For eksempel kan man gjøre det til en vane å stille et spørsmål eller to om sosiale medier under middagen. 

 Lytt mer enn du snakker 

En god tommelfingerregel er at for hvert minutt du snakker om sosiale medier, så lytter du i fem. Husk at ungdommen vet mer enn deg om den verdenen og kan gi deg verdifull innsikt i hvordan sosiale medier oppleves for dem. 

Hold deg åpen 

Som i de fleste livets arena, bør man også i den digitale verden rom for å prøve og feile. Det kan være lett å bli bekymret for bruken til de unge, ikke minst fordi sosiale medier får mye negativ omtale. Men sosiale medier kan også ha positive sider, som du kan få innblikk i ved å være åpen. Husk at skjermtid ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. 😉 

Bli enig om hvordan dere vil ha det 

Diskuter dere fram til hvilke regler som skal gjelde for dere som familie. Vil dere ha en mobilfri middag? Eller spise middag over mobil? Ta også hensyn til individuelle preferanser. Selv om du føler du er mest sosial på en cafe, så kan det være ungdommen snakker best med andre mens man gamer over nettet. Husk ungdommens perspektiv. 

Følg dine egne råd 

Både med tanke på egen bruk av skjerm foran barna, men også hvordan du oppfører deg på nettet og hva du legger ut. Mange ungdommer vi har snakket med har nevnt at foreldre ikke nødvendigvis følger sine egne råd.... 

Trenger du flere ressurser for digital hjelp?

Slettmeg hjem - Slettmeg.no

Barnevakten - bevisst mediebruk

Rett på nett (regjeringen.no), Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst