Undervisningsopplegg for å styrke kompetanse i å leve på sosiale medier

Ung på sosiale medier er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for ungdom på ungdomsskole og videregående skole.

Det skal bidra til å fremme bevissthet og refleksjon rundt livet (aktivitetene) på sosiale medier, og hvordan dette henger sammen med psykisk helse og trivsel. 

Undervisningsopplegget dekker overordnet del av læreplanverket (LK20) og kompetansemål i flere fag, men er her knyttet til norsk og samfunnsfag (ungdomskolen) / samfunnskunnskap (VGS). 

Gjennomføring av undervisningsopplegget krever lite forberedelse. Til hver av timene i undervisningsopplegget følger det lærerveiledning og relevante ressurser.