Ungdomsskole

Ny på sosiale medier skal bidra til å fremme bevissthet og refleksjon rundt bruk av sosiale medier på en positiv og helsefremmende måte.

Målet med disse timene er at elevene skal tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet, og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som sosial arena

Målet med disse timene er å tilegne seg og anvende kompetanse, utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.