Økt 1: Ny på sosiale medier

Ny på sosiale medier skal bidra til å fremme bevissthet og refleksjon rundt bruk av sosiale medier på en positiv og helsefremmende måte.

Gutt som tar selfie
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Det kan være både spennende og vanskelig å være 13 år og få tilgang til flere ulike sosiale medier.  Sosiale medier er et lokalsamfunn hvor en mangler de samme mer eller mindre omforente kulturelle og etiske normene som regulerer andre sosiale arenaer en ferdes på.  Sosiale medier er kanskje også den eneste sosiale arenaen man begynner å ferdes på uten at det finnes noen ansvarlige veiledere eller rollemodeller som kan dele av sine erfaringer og holdninger. Dette gjør at en del ungdommer opplever negative hendelser som  for eksempel at en blir kontaktet av fremmende eller at andre deler bilder og videoer av dem mot deres vilje.

Men sosiale medier kan også være et sted for fellesskap, kunnskapsdeling, underholdning og vennskap. Ungdommer ønsker at vi skal snakke om hvordan det er å være ny på sosiale medier, slik at vi sammen kan bidra til at hver enkelt får det bedre på sosiale medier. Mer av det som gir glede - og mindre av det som skaper bekymring.

Under finnes en lærerveiledning for den første økten, Ny på sosiale medier. Økten går over to skoletimer og anbefales tidlig på høsten på 8. trinn for å bidra til å skape trygghet og god kultur for hvordan en  selv skal oppføre seg på sosiale medier - og hvordan en ønsker andre skal oppføre seg på sosiale medier.

Hvert tema er nummerert på samme måte som i rapporten Hele verden er et tastetrykk unna, som inneholder informasjon om hvert tema.

 

Informasjonsfilmen kan du se her