Økt 2: Ung på sosiale medier

Målet med disse timene er at elevene skal tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet, og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som sosial arena

Tegning av to jenter som smiler
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Ung på sosiale medier er den andre økten i dette undervisningsopplegget og det anbefaler at den gjennomføres innen 8 uker etter skolestart. Denne økten kan kobles til samfunnsfag og går over tre timer som med fordel kan fordeles ut over en skoleuke.  I løpet av uken skal elevene utforske og reflektere rundt hva de kan gjøre for å ha det bra på sosiale medier, og hva de kan gjøre for at andre skal ha det bra på sosiale medier.

 

Informasjonsfilmen kan du se her