Økt 3: Livet på sosiale medier

Målet med disse timene er å tilegne seg og anvende kompetanse, utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

Tegning av to personer som smiler til hverandre og holder mobiler
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Disse timene skal bidra til å øke trivsel på sosiale medier.  Elevene skal reflektere og utforske hva de kan gjøre for å ha det bra  på sosiale medier, og hva de kan gjøre for at andre skal ha det bra på sosiale medier. Elevene skal diskutere hvordan sosiale medier omtales i media,  og utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

Timene anbefales å gjennomføres på våren når elevene går på 8.trinn, og at økt 1 og 2 er gjennomført på høsten i 8.trinn (men er ikke påkrevd). denne økten kan gjennomføres separat på 9.- eller 10. trinn om det er ønskelig.

 

Informasjonsfilmen kan du se her