Videregående skole

Målet med disse timene er å fremme positiv og helsefremmende bruk av sosiale medier ved å øke bevissthet og refleksjon rundt bruk av sosiale medier.

Hensikten med disse timene er at deltagerne skal tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som en sosial arena.