Økt 1: Trivsel på sosiale medier

Målet med disse timene er å fremme positiv og helsefremmende bruk av sosiale medier ved å øke bevissthet og refleksjon rundt bruk av sosiale medier.

To personer som holder mobiltelefon, snakker med hverandre og smiler
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Disse to timene arbeider elevene med å bli mer bevisst på både de positive og negative sidene ved sosiale medier. Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til et bedre miljø og mer positiv aktivitet og adferd på sosiale medier?

Trivsel på sosiale medier anbefales innen 6 uker etter at elevene starter på videregående skole på høsten. Denne økten vil bidra til å sette kultur i klassen for hvordan en skal oppføre seg på sosiale medier slik at både en selv og andre får det bedre på sosiale medier.