Ungdomsskole

Sosiale medier gir store muligheter til kontakt med andre mennesker - noe som kan fremme vennskap, men som også kan gjøre en utsatt for uønsket kontakt.

På sosiale medier kan det gjelde andre regler og normer enn ellers i livet. Dette kan være hvilke forventninger vi har til respons på det en legger ut. Viss disse brytes kan det ha konsekvenser for deg selv og andre.

På sosiale medier kan en være anonym og noen mennesker oppfører seg annerledes på sosiale medier enn ellers i livet.

Ungdom er gjerne på sosiale medier hver dag og opplever både positive og negative konsekvenser av livet på sosiale medier.

Likes og kommentarer kan være så viktige at det kan påvirke hverdagen.

Ungdom sammenligner seg noen ganger med livet som blir vist frem på sosiale medier.

Det man gjør på sosiale medier er synlig for mange. Ungdommer opplever både positive og negative konsekvenser av det en legger ut på sosiale medier.

Sosiale medier kan ta mye tid og være veldig kjekt - men kan også stå i veien for andre aktiviteter eller opplevelser i livet.

Gaming er en del av det sosiale livet for mange. Gaming kan gi muligheter for sosialt fellesskap, men kan også gå på bekostning av andre aktiviteter.

Sosiale medier er en sosial arena, et lokalsamfunn hvor det er viktig for ungdom å være tilstede.

De fleste ungdommer er bevisst på hvordan de fremstår på sosiale medier, og bruker mye tid og energi på det de legger ut.

Sosiale medier brukes til mye forskjellig, som for eksempel underholdning. Grensen mellom vane eller avhengighet er ikke alltid like synlig og kan være vanskelig å regulere sin egen bruk.

Det kan være lettere å uttrykke seg gjennom sosiale medier enn i ellers i livet, og sosiale medier kan brukes til å unngå vonde eller ukomfortable tanker og følelser.

Ungdom må hver dag forholde seg til egen bruk av sosiale medier og lage strategier for å regulere egen bruk.