1 Den sosiale verden blir utvidet

Sosiale medier gir store muligheter til kontakt med andre mennesker - noe som kan fremme vennskap, men som også kan gjøre en utsatt for uønsket kontakt.

Hva tror du?

1. Mange har jevnlig kontakt med venner på sosiale medier i løpet av dagen. Hva kan være fordeler og ulemper ved dette?

2. Hvilken erfaring har dere med å få venner gjennom sosiale medier?          På hvilken måte gjør sosiale medier det lettere å møte nye mennesker?

3. Hva synes dere om å bli kontaktet av fremmede på sosiale medier?        Hva gjør dere hvis det skjer og dere ikke ønsker å svare tilbake?

Foto av hender som holder en smarttelefon
Bilde: Vestland fylkeskommune