10 En sosial arena man må være på

Sosiale medier er en sosial arena, et lokalsamfunn hvor det er viktig for ungdom å være tilstede.

Hva tror du?

  1. Er det viktig for dere å være på sosiale medier og hvorfor er det slik? 
  2. Opplever dere press om å være tilgjengelig og aktiv på sosiale medier? Hvordan?
  3. Hvilke konsekvenser har det å ikke være aktiv på sosiale medier?
  4. Kjenner dere andre som bruker sosiale medier mer eller mindre enn dere? Hva synes dere om det?
To jenter i sosial sirkel
Ungdom har flere sosiale arenaer
Bilde: Vestland Fylkeskommune