11 Selvpresentasjon

De fleste ungdommer er bevisst på hvordan de fremstår på sosiale medier, og bruker mye tid og energi på det de legger ut.

Hva tror du?

  1. Hvor viktig er det for deg og din vennekrets å få likes eller følgere? Hvorfor er det slik?
  2. Hva ønsker dere å formidle om dere selv på sosiale medier? Hvordan varierer dette på tvers av plattformer?
  3. Hva tenker dere om at folk bruker mye tid og energi på det de legger ut på sosiale medier? Er det viktig for dere hvordan dere fremstår på sosiale medier? Hvorfor er det viktig/uviktig?
To gutter som preiker
Informativ kompetanseoverføring mellom ungdom
Bilde: Vestland Fylkeskommune