2 Andre regler gjelder på sosiale medier

På sosiale medier kan det gjelde andre regler og normer enn ellers i livet. Dette kan være hvilke forventninger vi har til respons på det en legger ut. Viss disse brytes kan det ha konsekvenser for deg selv og andre.

Hva tror du?

  1. Mange føler at de like, og kommentere, alt det venner legger ut på sosiale medier. Hvorfor tror dere at det kan være slik for noen? 
  2. Diskuter hvilke regler eller normer dere ønsker for oppførsel på sosiale medier i din klasse/vennegjeng? 
  3. På hvilken måte skiller sosiale medier seg fra virkeligheten? Kan man gjøre eller si andre ting på sosiale medier enn i virkeligheten? Hvordan/hvorfor?
Fire ungdommer sitter i en kantine
Ungdommer i kantinen
Bilde: Vestland Fylkeskommune