3 Folk oppfører seg dårligere på sosiale medier

På sosiale medier kan en være anonym og noen mennesker oppfører seg annerledes på sosiale medier enn ellers i livet.

Hva tror du?

  1. Hvordan opplever dere folks oppførsel på sosiale medier? Er det forskjell på gutter og jenter?
  2. Hvorfor tror dere at det å være anonym eller føle seg anonym kan få folk til å oppføre seg annerledes?
  3. Hva skal til for å få et godt sosialt miljø på sosiale medier?
  4. Hvordan blir gutter og jenter behandlet forskjellig på sosiale medier?
  5. Hvordan kan du være en god støttespiller for personer som har «kommet ut av skapet» på sosiale medier? 
  6. Hvordan skal en omtale og møte personer med en kjønnsidentitet som bryter med samfunnets normer til kjønn på en god måte? 
  7. Hvordan er det lurt å gå frem om en selv, eller andre, blir utsatt for hatprat eller mobbing  på sosiale medier? 
Fire ungdommer sitter eller ligger på gulvet i en gymsal
Ungdommer som oppholder seg i gymsal
Bilde: Vestland Fylkeskommune