8 Sosiale medier på bekostning av noe annet

Sosiale medier kan ta mye tid og være veldig kjekt - men kan også stå i veien for andre aktiviteter eller opplevelser i livet.

Hva tror du?

  1. På hvilken måte opplever du at din, eller andre sin bruk av sosiale medier går ut over andre ting i livet? Hva skulle du ønske at du, eller andre, prioriterte istedenfor sosiale medier?
  2. Opplever du at telefonen gjør at du ikke klarer å være til stede og oppmerksom på det som skjer rundt deg? Hva tenker du om det?
  3. Hvordan opplever du det når andre tar opp telefonen og «glemmer» at du er der?
Hender som holder en telefon. En vannflaske og en PC er i bakgrunnen.
Telefon er en aktiv del av skolehverdagen
Bilde: Vestland fylkeskommune