9 Gaming som sosial arena

Gaming er en del av det sosiale livet for mange. Gaming kan gi muligheter for sosialt fellesskap, men kan også gå på bekostning av andre aktiviteter.

Hva tror du?

  1. Hvordan kan gaming påvirke det sosiale livet? 
  2. Hva kan være positivt og negativt ved gaming?
  3. Noen voksne ser på gaming som bortkastet tid. Hva synes dere om dette? Hva synes dere selv?
  4. Hvorfor tror dere at gaming er mer populært blant gutter enn blant jenter?

 

Person på data
Datamaskinen har mangfoldige muligheter
Bilde: Vestland Fylkeskommune