Videregående skole

Sosiale medier gir store muligheter til kontakt med andre mennesker - noe som kan fremme vennskap, men som også kan gjøre en utsatt for uønsket kontakt.

Regler og normer på sosiale medier kan brytes - noe som kan skape konsekvenser for samhandling og aktivitet.

På sosiale medier kan en være anonym og noen mennesker oppfører seg annerledes på sosiale medier enn i "virkeligheten".

Ungdom er gjerne på sosiale medier hver dag og opplever både positive og negative konsekvenser av livet på sosiale medier.

Likes og kommentarer kan være så viktige at det kan påvirke hverdagen.

Ungdom sammenligner seg noen ganger med livet som blir portrettert i sosiale medier.

Det man gjør på sosiale medier er synlig for mange og ungdommer opplever både positive og negative konsekvenser av at det en legger ut kanskje aldri forsvinner fra nettet.

Sosiale medier kan ta mye tid og være veldig kjekt - men kan også fortrenge eller forringe andre aktiviteter eller opplevelser i livet.

Gaming er en del av det sosiale livet på internett. Gaming kan være en mulighet for økt sosial aktivitet, men kan gå på bekostning av andre arenaer.

Sosiale medier er en sosial arena, et lokalsamfunn hvor det er viktig for ungdom å være tilstede.

De fleste ungdommer er bevisst på hvordan de fremstår på sosiale medier. Kanskje er ungdom mer bevisst på dette enn voksne?

Sosiale medier brukes til mye forskjellig, som for eksempel underholdning. Grensen til vane eller avhengighet er ikke alltid like synlig og kan være vanskelig å regulere.

Det kan være lettere å uttrykke seg gjennom sosiale medier enn i "virkeligheten" og sosiale medier kan brukes til å unngå vonde eller ukomfortable tanker og følelser.

Ungdom må hver dag forholde seg til egen bruk av sosiale medier og lage strategier for å regulere egen bruk.