10 En sosial arena man må være på

Sosiale medier er en sosial arena, et lokalsamfunn hvor det er viktig for ungdom å være tilstede.

Hva tror du?

  1. Hvor viktig er det for dere å være på sosiale medier og hvorfor er det slik? 
  2. På hvilken måte kan en oppleve press om å være tilgjengelig og aktiv på sosiale medier?  
  3. Hvordan ville det vært å være mindre aktiv på sosiale medier? Hvilke konsekvenser ville det hatt?
  4. Kjenner dere andre som bruker sosiale medier mer eller mindre enn dere? Hva synes dere om det?
To jenter i sosial sirkel
Ungdom har flere sosiale arenaer
Bilde: Vestland Fylkeskommune