14 Bevissthet om egen bruk

Ungdom må hver dag forholde seg til egen bruk av sosiale medier og lage strategier for å regulere egen bruk.

Hva tror du?

  1. Hvordan har deres bruk av sosiale medier endret seg siden dere begynte å bruke sosiale medier?
  2. Noen ungdommer forteller at de har blitt mer «robuste» med alderen; at de ikke blir like påvirket av sosiale medier som da de gikk på ungdomsskolen. Hvordan er dette for dere? Hva skulle dere ønske dere visste da dere først begynte å bruke sosiale medier?
  3. Hvordan synes dere selv at dere blir påvirket av sosiale medier? 
  4. Hvilke strategier har dere for å unngå å bli forstyrret av mobilen?
  5. Hva, om noe, ønsker dere å endre på ved deres egen bruk av sosiale medier? Hvorfor? 
Seks ungdommer som sitter rundt et bord og spiser pizza og drikker brus
Det er viktig med god stemning i sosiale lag
Bilde: Vestland Fylkeskommune