2 Andre regler gjelder på sosiale medier

Regler og normer på sosiale medier kan brytes - noe som kan skape konsekvenser for samhandling og aktivitet.

Hva tror du?

  1. Mange føler at de like, og kommentere, alt det venner legger ut på sosiale medier. Hvorfor tror dere at det kan være slik for noen? 
  2. Hvilke regler eller normer for oppførsel på sosiale medier finnes i din klasse/vennegjeng? Er det noe dere skulle ønske var annerledes, og i så fall, på hvilken måte?
  3. På hvilken måte skiller sosiale medier seg fra virkeligheten? Kan man gjøre eller si andre ting på sosiale medier enn i virkeligheten? Hvordan/hvorfor?
Fire ungdommer sitter i en kantine
Ungdommer i kantinen
Bilde: Vestland Fylkeskommune