6 Sosial sammenligning

Ungdom sammenligner seg noen ganger med livet som blir portrettert i sosiale medier.

Hva tror du?

  1. Sosiale medier kan gi et feilaktig bilde av andres liv fordi det som legges ut ofte viser frem når de har det gøy, er med venner, opplever noe spennende, osv. Hvilke konsekvenser kan dette ha for hvordan man opplever sitt eget liv? 
  2. Hva mener du om redigering og bruk av filtre på bilder? Hvordan påvirker det deg?
  3. På hvilken måte påvirker sosiale medier hvordan du tenker om deg selv og ditt utseende, både positivt og negativt?  
  4. På hvilken måte kan sosiale medier bidra til mer kroppspress blant ungdom? Hvordan kunne sosiale medier bidratt til å redusere kroppspress?
Fingre på et laptop tastatur
Datamaskin som er i bruk
Bilde: Vestland Fylkeskommune