8 Sosiale medier på bekostning av noe annet

Sosiale medier kan ta mye tid og være veldig kjekt - men kan også fortrenge eller forringe andre aktiviteter eller opplevelser i livet.

Hva tror du?

  1. På hvilken måte opplever du at din bruk av sosiale medier går ut over andre ting i livet ditt? Hva skulle du ønske at du prioriterte istedenfor sosiale medier?
  2. Opplever du at telefonen gjør at du ikke klarer å være til stede og oppmerksom på det som er/skjer rundt deg? Hva tenker du om det?
  3. Hvordan opplever du det når andre tar opp telefonen og «glemmer» at du er der?
Hender som holder en telefon. En vannflaske og en PC er i bakgrunnen.
Telefon er en aktiv del av skolehverdagen
Bilde: Vestland Fylkeskommune