9 Gaming som sosial arena

Gaming er en del av det sosiale livet på internett. Gaming kan være en mulighet for økt sosial aktivitet, men kan gå på bekostning av andre arenaer.

Hva tror du?

  1. Hvordan kan gaming påvirke det sosiale livet? 
  2. Hva kan være positivt og negativt ved gaming?
  3. Noen voksne ser på gaming som bortkastet tid. Hva synes dere om dette? Hva synes dere selv?
  4. Hvorfor tror dere at gaming er mer populært blant gutter enn blant jenter?
Person på data
Datamaskinen har mangfoldige muligheter
Bilde: Vestland Fylkeskommune