Økt 2: Livet på sosiale medier

Hensikten med disse timene er at deltagerne skal tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som en sosial arena.

Tre personer som tar selfie
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Livet på sosiale medier er den andre økten i dette undervisningsopplegget, og er et tverrfaglig prosjekt i fagene norsk og samfunnskunnskap. Der er derfor to ulike lærerveiledninger til denne delen av undervisningsopplegget. Økten i norsk og økten i samfunnsfag har felles mål og tema. 

Det er viktigere enn noen gang å reflektere over egne digitale spor og hvordan personopplysninger og data om oss selv kan brukes eller misbrukes. Disse timene setter også søkelys på hvordan selvfølelse og identitet påvirkes av livet på sosiale medier, og hva som skal til for å forebygge rasisme, diskreminering og hatefulle ytringer.

Det anbefales å gjennomføre disse timene 3-4 uker etter en har gjennomført økt 1, Ung på sosiale medier. 

Lærerveiledning, norsk 

Lærerveiledning, samfunnskunnskap 

Sosiale medier i medier