Forskning

Rapporter og forskningsartikler

Prosjektet Ung på sosiale medier har publisert rapporter og vitenskapelige artikler fra resultat og funn i de ulike undersøkelsene. Lenker til publiserte artikler og rapporter er lagt til under.

Tegning av tre personer som leser og skriver mens de har kaffekopper på bordet
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Les om forskningsprosjektet ved Folkehelseinstituttet.

Sluttrapport:

Vitenskapelig publiserte artikler fra prosjektet:

 

Rapporten “Hele verden et tastetrykk unna” (FHI, 2022)

Se også:

Barnevakten.no: https://www.barnevakten.no/angst-og-depresjon-pa-sosiale-medier/

Barnevakten.no: https://www.barnevakten.no/skole/laeringsressurser/ung-pa-sosiale-medier/

Vi er stolt over det arbeidet studenter bidrar med til prosjektet: 

Les mer om prosjektet Helsefremmende miljø på sosiale medier.