to personer som ser på hver sin mobiltelefon
Sosiale medier er en viktig del av unges liv
Bilde: Julia Rahlff (Netlife)

Rapporter og forskningsartikler

Prosjektet Ung på sosiale medier har publisert rapporter og vitenskapelige artikler fra resultat og funn i de ulike undersøkelsene. Lenker til publiserte artikler og rapporter er lagt til under.

Rapporten “Hele verden et tastetrykk unna” (FHI, 2022)

Sluttrapport:

Se også:

Vi er stolt over det arbeidet studenter bidrar med til prosjektet: